Snälla hingsten Heredero!

Jag förundras ofta över hur snäll Heredero är, och ibland tar jag det för givet. :P Han är ju trotts allt en hingst på 6 år, fullt med ston och andra hingstar och valacker omkring sig. Han har betäckt naturligt så det är ju inte så att han inte vet hur roligt man kan ha det. ;-)
 
I often think about how well behaved Heredero is, and sometimes I take it for granted. : P He is after all only a 6 year old stallion, surrounded by mares and stallions and geldings. He has breed natural so it's not like he does not know how much fun you can have. ;-)
 
 
När jag leder honom till och från hagen så använder vi bara en vanlig grimma och grimskaft. Inga repgrimmor, inga kedjor, inga stigbett eller annat skräp som annars är rätt normalt att folk använder på sina hingstar. Så det gäller ju att han är snäll, vilket han också alltid är. Men så kommer det sådana där dagar då det riktigt spritter med hormoner i luften! Det är VÅR! Eller stona springer i hagen! Eller han har stått inne på grund av dåligt väder och ska äntligen få gå ut! Eller nått sånt. :P
 
Då kan man se hur han spänner nacken, lyfter frambenen högre än normalt och vickar på huvudet. Jag muttrar strängt åt honom att sköta sig. Heredero frustar och slänger med manen. Jag ser till att jag vänder runt honom mot grinden och sedan stänger grinden mellan honom och mig innan jag släpper lös honom. Heredero står som en spänd fiolsträng, redo att explodera i ca 10 sekunder... innan han tittar ner och ser "Ah, gräs", och börjar beta.... Snacka om anticlimax!
 
When I lead him to and from the pasture, we use just a regular halter and lead rope. No rope halter, no chains, no chifney or other junk that is otherwise quite normal that people use on their stallions. So it is important that he is nice, and he always is. But then there is those days when it really sparkles with hormones in the air! It is SPRING! Or the mares are running in the pasture! Or he has stood inside because of bad weather and will finally get to go out! Or something like that. : P
 
Then you can see how he flex his neck, lifting the front legs higher than normal and wiggling his head. I mumble sternly for him to behave. Heredero snorts and toss the mane. I make sure I turn him around towards the gate and then close the gate between him and me before I unleash him. Heredero stands as a taut violin string, ready to explode in about 10 seconds ... before he looks down and sees "Ah, grass," and begins to eat.... Talk about anticlimax!
 

Ett annat exempel är när jag skulle ta in honom för några dagar sedan. Det var kolsvart ute så jag såg knappt hästen jag hade bredvid mig. När vi kommer in i boxen och jag ska ta av grimman så trillar den lixom av huvudet innan jag ens knäppt upp den. Heredero har förmodligen kliat sig och lyckats trä grimman över båda öronen men på grund av den tjocka pannluggen så har grimman ändå suttit kvar, om än vääääldigt löst. Det hade bara krävts att han ruskat lite på huvudet så hade grimman trillat av.
 
Another example is when I brought him in a few days ago. It was pitch black outside so I barely saw the horse I had next to me. When we came into the box and I took off the halter it kind off fell off his head before I even unlocked it. Heredero probably scratched his head, and succeeded to slide the halter off both ears but because of the thick fringe the halter stayed on anyway, if just veeery loose. If he had shaken his head only a little the halter would have fallen off.  
 
Heredero och Tesora.
 
Ett annat lysande exempel på vilken snäll hingst han är, är då Tesora missade sin box. Heredero kommer alltid in först och Tesora går alltid in själv, jag öppnar bara grinden och släpper in henne i stallet så går hon in i sin box. Men just den dagen så missade hon sin box och gick fram till Heredero och hälsade på honom. Döm av min förvåning då hon ställer sig och kissbrunstar! Tesora är ett sto som egentligen aldrig brunstar, därför har hon heller aldrig använts i avel.
Heredero luktar såklart intresserat så jag går fram för att mana tillbaka Tesora till sin egen box. Hon vänder men när hon ska gå så går det inte... Jag ser hur hon försöker ta sig framåt men det tar emot. Förskräckt så tror jag att hon sitter fast i något! Tittar upp och ser att Heredero har bitit tag i Tesoras täcke vid rumpan och håller fast för kung och fosterland! Han har en riktigt bedjande blick "Gåååå inteeee!!"
Jag skrattade så jag höll på att kissa på mig! Hojtade till Heredero att han skulle släppa och då gjorde han det. :P
 
Another shining example of what kind stallion he is, are when Tesora missed her stable. Heredero always comes first, and Tesora always go in by herself, I just open the gate for her and she goes into her box. But on that particular day she missed her box and went to Heredero and greeted him. Imagine my surprise when she starts to urinate! Tesora never shows any signs of being in heat, that's why she has never been used for breeding.

Heredero of course starts to sniff in interest, so I go to put Tesora back to her own stall. She turns but then she cant go any further ... I can see how she tries to move forward but just cant. Horrified, I think she is stuck on something! I look up and see that Heredero have grabbed hold of Tesoras quilt with his teeth and holds on for king and country! He has a really pleading look "Don't goooo !!"

I laughed so much I almost peed in my pants! I yelled at Heredero to let her go and he did. : P
1 Victoria:

skriven

Otroligt vacker häst! :)

Svar: Tack så mycket. :)
Jeanette

Kommentera här: