TR funderingar.

I TR 1 mom 130 står det detta: Ryttare som är medlem till en Ridsportförbundet ansluten förening får inte delta i ridsporttävlingar anordnade av arrangörer som inte tillhör Svenska Ridsportförbundet eller annat FEI anslutet förbunds tävlingar.
 
Detta innebär att om du har en licens från Ridsportförbundet så får du inte delta i tävlingar anordnade av en klubb som inte är ansluten till SvRf. Detta gäller dock bara de grenar som ligger under RF, så som hoppning, dressyr, WE, distans, voltige, fälttävlan och gymkhana. Grenar som jag på rak arm kan komma på som inte denna regel gäller är: Western, jakter och bruksridning, samt de nästintill icke existerande genarna i sverige som polo och horseball.
 
Det man däremot får göra är att delta i så kallade Pay and Jump/ride. Eftersom det inte är en tävling och du kan då inte heller vinna något så faller detta inte in under mom 130. 
 
Det straff du kan få om du blir påkommen med att delta i en tävling på ett ställe som inte är Rf anslutet är en skriftlig varning eller böter. 
 
Det finns dock ett stort gråzons område över denna regel när det gäller rastävlingar. Många avelsföreningar anordnar rid eller körklasser under sina större utställningar och har egna mästerskap och championat. Det står inget i TR ang detta men det ska vara möjligt för rasföreningarna att söka dispans från regeln under sina tävlingar.